Thông tin máy chủ

Thông Tin Chung

Alphatest 190h Tối - 23/01/2019
Open chính thức 10h Sáng - 27/01/2019


THÔNG TIN MÁY CHỦ

- EU-CH
- Max Level : 120
- Skill : 120
- Map : 120
- Exp/Sp Rate: 20x
- Party Exp/SP : 200x
- Drop Item : 1,5x
- Gold drop : 2x
- Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random

HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 120
- Full Silk
- Full Gold
- Tất cả Item Bán Tại NPC Trường An.
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH THỨC

- Set D10+12
- Pet 3 Ngày
- 4000 Bình HP/MP
- 50 DCN
- 50M SP
- Set Thời Trang GM
- Nasrun tân thủ
ĐẶC ĐIỂM CỦA SERVER

- Hệ thống chống D-dos và bảo mật cao, server lâu dài ổn định và cập nhật thường xuyên
- Hệ thống trade và rate gold đã điều chỉnh cực kỳ phù hợp để cho sever duy trì ở trạng thái ổn định, không có tình trạng gold mất giá
- GM Chuyên Nghiệp Và Nhiệt Tình Thường Xuyên Cập Nhật Game Bảo Trì Định Kỳ
- Là 1 sever ổn đinh
- Hệ Event phong phú, hàng ngày..
-Nạp thẻ vui lòng liên hệ BQT SroDeVuong
By A.Bao.